logo
 1. Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu podana jest w cenniku opłat za parkowanie.
 2. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczonyprzed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 3. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu.
 4. Osoba oddająca samochód na parking ma obowiązek okazać obsłudze parkingu wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym.
 5. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.
 6. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych. Za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w wypadku, gdy pojazd nie został zamknięty parking nie odpowiada.
 7. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania, za które odpowiada osoba kierująca pojazdem, należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu.
 8. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące.
 9. Parking EDAM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz wszelkiej natury przyrodniczej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Nie dowozimy na lotnisko (parking znajduje się 200 m od lotniska).
 11. Po wjeździe na parking EDAM wypakowujemy bagaże, wszystkie osoby wysiadają z samochodu przy budce parkingowej. Następnie sam kierowca parkuje na miejscu wskazanym przez pracownika. Samochody parkują przodem do wyjazdu z parkingu.