Regulamin

 1. Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu podana jest w cenniku opłat za parkowanie.
 2. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony
  przed samoczynnym przemieszczaniem się.
  Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 3. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu.
 4. Osoba oddająca samochód na parking ma obowiązek okazać obsłudze parkingu wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym.
 5. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.
 6. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych. Za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w wypadku, gdy pojazd nie został zamknięty parking nie odpowiada.
 7. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania, za które odpowiada osoba kierująca pojazdem, należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu.
 8. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące.
 9. Parking EDAM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz wszelkiej natury przyrodniczej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
  • Podaj imię i nazwisko Np. Jan Nowak
   Podaj imię i nazwisko.
   • Dzień rozpoczęcia postoju:
   • Dzień zakończenia postoju:
   • Godzina rozpoczęcia postoju:
   • Godzina zakończenia postoju:
   • Liczba pojazdów:
  • Podaj poprawny nr rejestracyjny Np. SK 0000
   Podaj nr rejestracyjny samochodu.
  • Podaj poprawną nazwę kraju. Np. Polska
   Podaj nazwę kraju.
  • Podaj poprawny nr telefonu. +48 234 234 223
   Podaj nr telefonu kontaktowego.
  • Podaj poprawny adres e-mail Np. jan@nowak.pl
   Podaj adres e-mail do korespondencji.
  • Orientacyjna kwota: 0zł
Parking EDAM
ul. Kolejowa 1
42-625 Pyrzowice
Tel.: 32 284 51 93
Tel. kom.: +48 695 813 554


NOCLEGI:
724-220-243 ; 724-531-294

Mapa